Univerzalni vodič za izbor i instalaciju nosača za TV

17 Maj 2023
  1. Vrste nosača za TV: Postoji nekoliko različitih vrsta nosača za TV, a svaka od njih ima svoje prednosti i ograničenja. Evo nekoliko najčešćih vrsta nosača koje biste mogli da razmotrite:
  • Fiksni nosači: Ovi nosači su najjednostavniji oblik i drže TV čvrsto na zidu. Idealni su za prostorije u kojima želite da televizor bude na fiksnom mestu i da ne bude potrebe za podešavanjem ugla gledanja.

  • Nagibni nosači: Ovi nosači vam omogućavaju podešavanje nagiba TV-a prema gore ili prema dole. To je korisno ako planirate postaviti TV na višem mestu, na primer iznad kamina, gde želite da prilagodite ugao gledanja.

  • Okretni nosači: Ovi nosači vam omogućavaju rotaciju TV-a u horizontalnoj ravni. To je odlično za prostorije u kojima želite da prilagodite ugao gledanja u zavisnosti od pozicije publike.

  • Plafonski nosači: Ako želite postaviti TV na plafon, plafonski nosači su idealni. Ove vrste nosača obično se koriste u komercijalnim prostorima ili sobama sa visokim plafonima.

  1. Veličina i težina TV-a: Prilikom izbora nosača za TV, treba da uzmete u obzir veličinu i težinu televizora. Proizvođači obično pružaju preporuke o podržanim veličinama i težinama za svaki model nosača. Pogrešno odabrani nosač može rezultirati nestabilnošću ili oštećenjem TV-a. Obavezno pročitajte specifikacije i preporuke proizvođača kako biste pronašli nosač koji je kompatibilan sa vašim TV